Showing all 3 results

Kem nhãn, Kem chuối
Dùng trái cây thật. Nguyên liệu tự nhiên 100%.
Không chất bảo quản. Không bột béo.

8. Kem nhãn / Kem chuối

Kem nhãn 100ml

24.000

8. Kem nhãn / Kem chuối

Set 5 miếng kem chuối

30.000

8. Kem nhãn / Kem chuối

Kem nhãn 500ml

100.000