Showing all 2 results

YAOURT ĐÁ – 100% ORGANIC
100% TỪ SỮA VẮT TỪ BÒ. KHÔNG PHA NƯỚC. KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN.
Bảo quản tủ đông. HSD: 6 tháng.

6. YAOURT ĐÁ / FROZEN YOGURT

YAOURT ĐÁ – SET 10 TÚI

40.000

6. YAOURT ĐÁ / FROZEN YOGURT

YAOURT ĐÁ TRÁI CÂY – SET 10 TÚI

50.000