Showing all 6 results

SỮA CHUA SẤY LẠNH – 100% ORGANIC
HÀNG CAO CẤP – 100% TỪ SỮA VẮT TỪ BÒ LÊN MEN THÀNH SỮA CHUA. KHÔNG PHA BỘT. NÊN THÀNH PHẨM RẤT NHẸ, GIÒN.
KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN. KHÔNG HÓA CHẤT. TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐỀU DÙNG ĐƯỢC; KỂ CẢ MẸ BẦU & TRẺ NHỎ.