SỮA CHUA NGUYÊN KEM

8.000

SỮA CHUA NGUYÊN KEM (YAOURT TƯƠI)

100% ORGANIC – DÙNG 100% SỮA VẮT TỪ BÒ

  • KHÔNG PHA NƯỚC
  • KHÔNG CHẤT BẢO QUẢN

HSD 9 ngày. Bảo quản tủ mát.

Sỉ SLL HOẶC GIA CÔNG THEO YÊU CẦU: 0908342837